Het discretionaire vermogensbeheer

Createrra Finance stelt haar knowhow ter beschikking om u duurzame oplossingen voor vermogensbeheer met een hoge toegevoegde waarde aan te bieden. Gaat u voor veiligheid of voor rendement? Gaat uw voorkeur uit naar een belegging op middellange of lange termijn?

De aard van uw vermogen, de eventuele complexiteit ervan, uw beleggingshorizon, uw risicogevoeligheid, uw fiscale en juridische situatie, … zijn allemaal factoren die bepalen welke beheersstijl we hanteren bij het aansturen van uw portefeuille.

Om het vertrouwen van onze klanten niet te beschamen, vertrouwen wij op drie sterke punten:

 • het talent van onze beheerders;
 • onze knowhow op het vlak van vermogensbeheer;
 • Onze kennis over de meest geavanceerde technieken op het vlak van activabeheer (gesofistikeerde tools voor het maken van analyses, het beheersen van de risico’s en het nemen van beslissingen).

Dankzij het toepassen van onze open architectuur kunnen wij ook de beste externe beheerders binnenhalen die zich richten op thema’s met een groot potentieel (kunstmatige intelligentie, robotica, toonaangevende biotechnologiebedrijven, nieuwe consumententrends, enz.)

Een open en pragmatische aanpak

We hanteren bij het beheer van onze portefeuilles een strenge procedure: macro-economische analyses et scenario’s, toewijzingen van activa die aangepast zijn aan de risicoprofielen, …

We kiezen de beste opportuniteiten uit en die kunnen uit elke activacategorie komen: aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, alternatieve fondsen, private equity, …

Bij het selecteren van de individuele effecten waken we erover dat ze beantwoorden aan een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria zoalswinstgevende groei, voorspelbaarheid van de resultaten, een relevant en levensvatbaar businessmodel, een aantrekkelijke koers, …

Opvolging en rapportering: alle cliënten ontvangen elk kwartaal de wettelijke rapportering. Verder kan de cliënt de evolutie van de prestatie en de spreiding van de portefeuille te allen tijde opvragen.

Ons besluitvormingsproces is snel en flexibel.

Een greep uit onze strategieën…

 • Stock picking
  In overleg met onze cliënten wordt een kleiner of groter deel van de beheerde portefeuilles belegd in individuele aandelen. Op basis van onze eigen analyses en van de analyses uit ons netwerk selecteren wij dan de bedrijven waarin we geloven en die, al naargelang het geval, veelbelovend zijn op korte, middellange of lange termijn.
 • Obligatiebeheer
  Createrra Finance selecteert uitgaand van de wensen van de cliënten de beste externe obligatiebeheerders en/of een reeks individuele lijnen.
 • Selectie van aandelenfondsen die “best in class” zijn
  We zijn voortdurend op zoek naar de beste beheerders op de markt en daarbij kijken wij vooral wat hun staat van dienst is, of hun resultaten een constant karakter hebben en of ze een voldoende groot fonds beheren.
 • Fondsen en andere alternatieve beleggingen (hedgefondsen, grondstoffen, …)
  Afhankelijk van het risicoprofiel van onze cliënten wijzen wij met het oog op diversificatie en het finetunen van risico’s een beperkt deel van onze beleggingen toe aan hedgefondsen of grondstoffentrackers.