Expertise en strategieën

Een filosofie
bij het beleggen

Wij geven de voorkeur aan open architecturen om de waaier aan beleggingsvehikels en beleggingsuniversa uit te breiden. De selectie van beleggingsproducten is gebaseerd op het risicoprofiel en op nauwkeurige criteria: track record, omvang van het fonds, verhouding tussen prestatie en risico, liquiditeit, soliditeit van de beheerder, …

Onze expertise wordt juist ingezet om hun reële waarde, hun solvabiliteit en natuurlijk hun potentieel te bepalen. De onafhankelijkheid van onze groep en het ontbreken van elke vorm van beïnvloeding garanderen de onpartijdigheid van onze overtuigingen.

Portefeuilles die open staan voor internationale transacties

We gebruiken onze internationaal erkende ervaring om de diversiteit en de waarde van de portefeuilles van onze cliënten te vergroten.

We genieten dus volledige vrijheid bij het toewijzen van activa: diversiteit van beleggingsvehikels, thema’s, spreiding over geografische zones en sectoren, …

Risicobeheersing

Om de blootstelling van de portefeuilles aan de verschillende soorten risico’s te beheersen, analyseren wij dagelijks alle macro-economische parameters en volgen wij voortdurend de financiële markten.

Wanneer dit nodig is, passen we de spreiding van de activacategorieën binnen de portefeuilles aan onze verwachtingen aan.

De activa van onze cliënten worden gedeponeerd op rekeningen die op hun naam geopend zijn bij een of meer vooraanstaande bankinstellingen. Onze bevoegdheden op die rekeningen zijn strikt beperkt tot het beheer. Opnames kunnen, met uitzondering van beheerskosten, uitsluitend door de cliënten zelf worden geïnitieerd.

Dankzij het toepassen van onze open architectuur kunnen wij ook de beste externe beheerders binnenhalen die zich richten op thema’s met een groot potentieel (kunstmatige intelligentie, robotica, toonaangevende biotechnologiebedrijven, nieuwe consumententrends, enz.).

Het discretionaire vermogensbeheer

Createrra Finance stelt haar knowhow ter beschikking om u duurzame oplossingen voor vermogensbeheer met een hoge toegevoegde waarde aan te bieden. Zoekt u veiligheid of rendement, gaat uw voorkeur uit naar een belegging op middellange of lange termijn?

Meer weten

 

 

Vermogensbeheer “Execution only”

Op vraag van de cliënt biedt Createrra Finance mandaten van het type “Execution only” aan. Dit mandaat is geschikt voor cliënten die met volledige kennis van zaken de volledige controle over hun beslissingen inzake het beheer willen behouden.

Het Family Office

Dankzij de knowhow die ons team opgedaan heeft bij prestigieuze financiële instellingen, zijn wij in staat om met een 360°-visie veel problemen rond families en hun vermogen aan te pakken.

Onze oplossingen kunnen globaal zijn of beperkt tot een specifiek gebied. Bij vermogensadvies en fiscale begeleiding laten wij onze voorstellen systematisch valideren door de beste deskundigen op de markt. We begeleiden u met name in de volgende domeinen:

  • consolidatie van portefeuilles bij meerdere banken;
  • occasionele analyses en adviezen voor externe portefeuilles;
  • successieplanning;
  • toezicht op en uitbreiding van het totale familievermogen;
  • organisatie van filantropische activiteiten;
  • onderzoek, analyse en opvolging van privébeleggingen (private equity);
  • structurering van het vermogen.